Lejana y sola 11 / ta jedna w pamięci mej tkwi 1

Kinga Szpuler O tłumaczeniach Ireny Kuran-Boguckiej. Kinga przechodzi do analizy tłumaczeń niemieckich, a ja rozmyślam o tym, który z wersów poetów niemieckich powinien się stać nadtytułem reszty cyklu. Poprzedni, leyana y sola, daleka i samotna, zaczerpnęłam z pierwszego wiersza, który Mama przetłumaczyła na hiszpański i pierwszego, który Kinga omówiła w pierwszym odcinku tego cyklu. Używałam… Continue reading Lejana y sola 11 / ta jedna w pamięci mej tkwi 1

Lejana y sola 8

Kinga Szpuler Rafael Alberti, Canción 1, del poemario Baladas y canciones del Paraná (1953-1954) Canción 1 ¡Bañado del Paraná! Desde un balcón mira un hombre el viento que viene y va. Ve las barrancas movidas del viento que viene y va. Los caballos, como piedras del viento que viene y va. Los pastos, como mar… Continue reading Lejana y sola 8

Lejana y sola (6)

Kinga Szpuler Rafael Alberti 3.2.2. Los ángeles muertos, del poemario Sobre los ángeles (1929) Los ángeles muertos Buscad, buscadlos: en el insomnio de las cañerías olvidadas, en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, unos ojos perdidos, una sortija rota o una estrella… Continue reading Lejana y sola (6)

Berlin miasto (polskich) kobiet…

Umówiłam się z Elą, Dorotą, Marysią i Anią, że pójdziemy do Buchbundu (dla tych, co nie wiedzą - polska księgarnia w Berlinie), Dorota i Ania nie mogły przyjść, ale spotkałyśmy tam Karolinę, Anię, Madzię, Monikę i Reginę... Byli też mężczyźni, z których rozpoznałam właściwie trzech - Marcin (współwłaściciel Buchbundu), Marcin (krytyk literacki, który kręcił film)… Continue reading Berlin miasto (polskich) kobiet…

Lejana y sola (4)

Kinga Szpuler o tłumaczeniach Ireny Kuran-Boguckiej 3.1.4. Romance sonámbulo, del poemario Romancero gitano (1923-1927) Romance sonámbulo X A Gloria Giner y Fernando de los RíosVerde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda… Continue reading Lejana y sola (4)