Цензура b Советском Союзе

Kozlov A.A. Control of the information space of the BSSR by local censorship authorities in 1966–1987 The article discusses the activities of the regional offices for the protection of state secrets in the press at the regional executive committees (blip) to exercise control over the information space in the period 1966 - 1987. The methods… Continue reading Цензура b Советском Союзе

W Gołdapi i w Berlinie

Dzisiejszy wpis jest osobistym uzupełnieniem do wczorajszego referatu napisanego przez historyka. Maria Gast-Ciechomska podobnie jak ja została poproszona o napisanie referatu na konferencję w Bydgoszczy o polskich odniesieniach do Muru Berlińskiego. Z całego tekstu wybieram tu fragment o pobycie Maryli w obozie dla internowanych kobiet w Gołdapi i Berlin Zachodni. Reszta w linkach: Cały referat… Continue reading W Gołdapi i w Berlinie

Nach den Aufständen

Ich freue mich, dass ich heute ein Referat von Professor Hans Henning Hahn  veröffentlichen darf. Ich hörte mir sein Referat während einer Konferenz, die Ende April (siehe unten) in Berlin statt fand. Genauer gesagt im Collegium Ungaricum, einem fantastischen Haus von Peter P. Schweger. Interessierte, die mehr über Professor Hahn erfahren möchten, sind gebeten, seine… Continue reading Nach den Aufständen

O źródłach historycznych

Ewa Maria Slaska Punktem wyjścia tego posta były preliminaria do prolegomeny oraz  prolegomena do wstępu do pewnego referatu, jaki wygłosiłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2008. Referat dotyczył historii rodzin, jakie przybyły do Berlina w drugiej połowie XIX wieku. Udowadniałam w nim, że cokolwiek napiszę o tych rodzinach i tak będę pisała o sobie. Bo...… Continue reading O źródłach historycznych

Pokolenia

Ewa Maria Slaska Nowa emigracja a stara Polonia Referat wygłoszony na konferencji "Monitor emigracji zarobkowej" w Berlinie w październiku 2012 roku. Umieszczam go tu ze względu na pewien osobisty problem, który nurtuje mnie od prawie 30 lat, a którego nigdy przedtem nie zapisałam. Za czasów kiedy przyjechałam do Berlina – był rok 1985 – stara… Continue reading Pokolenia