Ewelina Wanke, Radziwiłł & UTP


www.UTP.berlin

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
zapraszamy naszych słuchaczy 15 lipca o godz. 18.00 na wykład Dr Eweliny Wanke

Radziwiłłowie w Berlinie — Ferdynand książę Radziwiłł (1834–1926) i jego wkład w budowanie stosunków polsko-niemieckich w XIX wieku

Wykład przybliży postać jednego z najistotniejszych członków berlińskiej linii rodu — wybitnego polityka konserwatywnego, posła do Reichstagu i szefa działającego tam Koła Polskiego, członka Izby Panów pruskiego Landtagu i wreszcie marszałka-seniora Sejmu Ustawodawczego niepodległej Polski.

Dr Ewelina Wanke, historyczka, nauczycielka akademicka, tłumaczka, muzealniczka i pedagożka. Mieszka i pracuje w Berlinie. Autorka wielu publikacji z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, w tym najnowszej biografii Ferdynanda księcia Radziwiłła.
Poza pracą naukową i pedagogiczną tworzy filmy dokumentalne oraz teatr i kino dwujęzyczne.

Moderator: dr Piotr Olszówka

Życzymy dużo przyjemności.
Rada Programowa UTP


Meine Damen und Herren, liebe Freunde,
Wir laden unsere Zuhörer zum Vortrag ein: 15. Juli 2022 um 18.00 Uhr.

Dr. Ewelina Wanke, Historikerin, Hochschullehrerin, Übersetzerin, Museologin und Pädagogin. Lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, darunter eine kürzlich erschienene Biografie über Ferdinand Fürst Radziwill. Neben ihrer wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit macht sie Dokumentarfilme, Theater und zweisprachiges Kino.

Der Vortrag Die Familie Radziwill in Berlin – Ferdinand Fürst Radziwill (1834-1926) und sein Beitrag zu den deutsch-polnischen Beziehungen im 19. Jahrhundert stellt einen der bedeutendsten Vertreter der Berliner Linie der Familie vor – einen prominenten konservativen Politiker, Mitglied des Reichstags und Leiter des Polnischen Kreises, Mitglied des Oberhauses des Preußischen Landtags und schließlich Oberpräsident des Sejm des unabhängigen Polen.

Moderation: Dr. Piotr Olszowka

Mit herzlichen Grüßen,


Link do rejestracji w spotkaniu ZOOM / Link zur Registrierung im ZOOM-Meeting

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bZoJp-O1TnmcaEI9Ztc3ag

Mit Simultanübersetzung ins Deutsche


Współfinansowane przez / Gefördert durch:

2 thoughts on “Ewelina Wanke, Radziwiłł & UTP

  1. w.b.
    (15.07.1892, berlin – 26.09.1940, portbou)

    die genauen umstände seines todes sind uns unbekannt
    was wir wissen
    dass er in angesicht der pirenäen seine grenze fand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.