Bruno Schulz reloaded

PRAPREMIERA!

18 kwietnia 2013 o godz. 17.00
w Dolnośląskim Centrum Fotografii ‘Domek Romański’
odbędzie się wernisaż wystawy Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones”.

02uniesienie

Jest to prezentacja eksperymentalnego projektu fotograficznego Mariusza Kubielasa i Jakuba Grzywaka, dla których inspiracją była twórczość literacka i plastyczna Brunona Schulza.

Z tej okazji publikujemy skróconą wersję eseju zamieszczonego w katalogu tej ekspozycji. Redaktorem publikacji i kuratorem wystawy jest Lidia Głuchowska.

Wystawa ukazuje unikalny eksperyment twórczy zapoczątkowany przez Mariusza Kubielasa, a kontynuowany wspólnie z założoną przez niego grupą Klisza Werk, do której, prócz Jakuba Grzywaka, zalicza się często także liczny zespół modeli-aktorów. Od 2009 r. inscenizują i utrwalają oni na kliszy fotograficznej parateatralne działania inspirowane twórczością Brunona Schulza.

08murplci

(…) Analizując dokładniej parateatralność cyklu U Schulza, za najadekwatniejsze dla niego porównanie uznać należy [jednak] nie teatr, lecz raczej zatrzymane kadry filmu niemego, a może utrwaloną na zdjęciu pantomimę. Prezentowane sceny nie rozwijają się bowiem w czasie i nie ukazują poszczególnych stadiów ruchu czy słynnych Schulzowskich metamorfoz, lecz stany momentalne, które oglądane w wertowanym pospiesznie katalogu czy na wystawie, zmieniają się raczej jak w kalejdoskopie czy izolującym od codzienności magicznym fotoplastikonie.

Tekst po polsku: Gluchowska-Schulz-KliszaPol

Cały tekst (wraz z przypisami) właśnie ukazał się jako:

Lidia Głuchowska, W magicznym fotoplastikonie. Transgresje, transformacje, reintegracje. Bruno Schulz, Klisza Werk i multimedia, w: Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones, red./ed. Lidia Głuchowska, Wrocław:  Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu / Miesięcznik  „Odra”, 2013, s. 5-13. ISBN: 978-83-62290-41-3

***

03wojna

OPENING NIGHT!

April 18, 2013 at 5 pm
Roman House/Domek Romański, the Lower Silesian Photography Centre, is opening the exhibition called “Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones”

The show features a photographic experiment by Mariusz Kubielas and Jakub Grzywak inspired by the work of Bruno Schulz, a Polish-Jewish writer, graphic artist and painter.

On this occasion, we are publishing an abbreviated version of the essay published in the exhibition catalogue. The catalogue was edited by Lidia Głuchowska, who is also a curator of this exhibition.

The exhibition shows a unique artistic experiment initiated by Mariusz Kubielas, continued by him along with his group Klisza Werk. The group, apart from Jakub Grzywak, often includes a large amount of actors-models. Starting in 2009, to date they have staged and recorded on photographic film quasi-theatrical activities inspired by Bruno Schulz’s work.

09magia markownika

(…) analyzing the quasi-theatrical character of the At Schulz’s cycle more precisely one can conclude that the most adequate comparison for this art is not theater but rather frozen frames of a silent film or a pantomime registered by a photograph. The scenes presented in these photographs do not develop in time and do not present particular stages of movement or famous metamorphoses described by Schulz but instantaneous states which, when watched in the catalogue by turning the pages quickly or at the exhibition one after another, step by step appear to us consecutively like in the kaleidoscope or in the magical Kaiser Panorama which isolates them from daily life.

Full English text: Gluchowska-Schulz-KliszaAng

The full version of this essay (with footnotes) has been just published as:

Lidia Głuchowska, In the Magical Kaiser Panorama. Transgressions, Transformations, Re-integrations. Bruno Schulz, Klisza Werk and Multimedia, in: Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones, red. / ed. Lidia Głuchowska, Wrocław:  Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu / Miesięcznik  „Odra”, 2013, pp. 13-20.  ISBN: 978-83-62290-41-3

***

Mieliśmy już na blogu informacje o tym projekcie – we had here already informations about this project:

OKIS & DOMEK ROMAŃSKI

05smiercnaraty

7 thoughts on “Bruno Schulz reloaded

 1. Nikt jeszcze nie odpowiedzial na pytanie konkursowe?
  Odpowiedź jest w załączonym tekście, a katalog piękny – podobnie jak wystawa:-)
  zapraszamy do wyciągnięcia rąk po wygraną:-)

  Lidia Głuchowska

  1. Odpowiadam na pytanie konkursowe:
   1. “Śmierć na raty” Jakub Grzywak
   1. “Śmierć Marata” Jacques Louis David
   2. “Zapał tworzenia” Mariusz Kubielas
   2. “Stworzenie Adama” Michał Anioł
   3. “Wielka szyba, czyli matki wówczas jeszcze nie było, jednak” Mariusz Kubielas
   3. “Panna młoda rozebrana przez swoich zalotników (Wielka szyba)” Marcel Duchamp

  2. Odpowiedzi na pytania konkursowe:
   1.
   Fotografia: Śmierć na raty – Jakuba Grzywaka
   Obraz: Śmierć Marata – Jacques Louis David
   2.
   Fotografia: Zapał tworzenia – Mariusza Kubielasa
   Fragment fresku : Stworzenie Adama – Michała Anioła
   3.
   Fotografia: Wielka szyba, czyli matki wówczas jeszcze nie było, jednak- Mariusza Kubielasa
   Konstrukcja z drutu, blachy i folii, zawieszona między dwiema wielkimi szybami :
   Panna młoda rozebrana przez swoich kawalerów, jednak (Wielka szyba) – Marcel Duchamp

 2. Odpowiadam na pytanie konkursowe:
  1.) Fotografia “Śmierć na raty” Jakuba Grzywaka była inspirowana dziełem Jacquesa Louisa Davida – “Śmierć Marata”
  2.) Fotografia “Zapał tworzenia” Mariusza Kubielasa była inspirowana dziełem Michała Anioła – “Stworzenie Adama”
  3.) Fotografia “Wielka szyba, czyli matki wówczas jeszcze nie było, jednak” Mariusza Kubielasa
  była inspirowana dziełem Marcela Duchampa – “Panna młoda rozebrana przez swoich zalotników (Wielka szyba)”

 3. No to już trzy osoby rozwiązały zagadkę Lidii. Moniki nie proszę o adres, bo wydaje mi się, że Lidia go zna. Jak tylko Lidia Głuchowska pojawi się z powrotem w rzeczywistości posługującej się mailem, internetem itp., zadysponuje wysyłkę nagród.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.