2 thoughts on “Afternoon Separation

  1. Idealne popołudniowe, z paroma wersami wiersza. I kadrami “Życia rodzinnego” Krzysztofa Zanussiego: dekadencka posesja, zdziczały ogród, niepokojąca muzyka Wojciecha Kilara w tle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.