Z Białorusi po białorusku 2

Natalia Miziarska / Наталля Мізярска Гісторыя храмаў Ушаччыны ў савецкія часы (1917 – 1991 гг.) Артыкул прысвечаны гісторыі хрысціянскіх храмаў на тэрыторыі Ўшацкага раёна ў савецкі перыяд. Упершыню разглядаюцца абрадавыя функцыі храма ў жыцці беларусаў Вушаччыны. The article concerns the history of Christian temples at the Uschachi Territory in the Soviet Union's period and is… Continue reading Z Białorusi po białorusku 2